Monteringanvisning

Poljinsarja

Starta med hjäplpedalernas montering.

  • Monteringsplattan måste vara mitt framför läraren ( båda fötterna rymms på sidorna )
  • Så högt som möjligt och i samma nivå som egentliga pedalerna om det är möjligt så att

pedalerna kan röra sig fritt. Ibland kan det behövas något stöd under pedalplattan så man får den fint Bild 1. När du månterar gaspedalet så montera först gaspedalen på pedalplattan Bild 2.

Montera pedalplattan med 10mm bult var försiktig när du borrar att du inte förstör elektriska ledningarna eller annat. Pedalplattan kan också monteras med flatjärn från bänk bultarna. Bild 2 A

Monteringen förarens sida

Montera pedalklamparna på pedalerna så att du kan använda pedalerna på det viset att vajern till pedalerna kommer gärna på högra sidan. Bild 3 och 4. Vid behov kan du också böja pedalklamparna.

När du monterar vajerstyrblock borra 8.5 mm hål i golvet granska hur du borrar och var försiktig att du inte stör elektrisiten eller annat, eller använd fästningar i bilen och gör en ställning var du kan montera pedalklamparna. Bild 5. Ingenting får monteras under pedalerna. Mät ytterhöljernas längd, när du kapar den så sätt i en lös knut.

Öppna knuten och nylonröret skall bli c:a 1 cm längre än ytterhöljen. Holkändan skall komma på lärarens sida. Bild 6 och 7 Montera höljen på platsen enligt bilderna, metallholken skall komma på lärarens sida. Träd innervajer från lärarens sida genom ytterhöljen och fäst dem till pedalklamparna. Bild 8.

Kapa extra vajern av. Testa att pedalerna funktionerar ordentligt ( Kopplingen går tilräcligt ner och bromsljusen är inte på ) Justera höjden av hjälppedalerna. Bild 9 Granska att alla bultar och muttrarna är ordentligt fast. Fäst fjädern på hjälppedalernas koppling så att när man trycker egentliga pedalerna så hjälpedalerna går också lätt neråt. Gaspedalen montering mekanisk Bild 10 Elektroniskt Bild 11.